جدیدترین عناوین

آموزش گیت – قسمت دوازدهم (آخر)

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 588

آموزش گیت – قسمت هشتم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 452

آموزش گیت – قسمت هفتم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 422

آشنایی با گیت (git) – بخش دوم

به لحاظ فنی، اغلب شرکت‌ها و پروژه‌های متن‌باز از یک سیستم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 361

آشنایی با گیت (git) – بخش اول

گیت (git) ابزار بسیار محبوبی است ولی ممکن است برای افراد ...

سید ایوب کوکبی بازدید 1,008

راهنمای مقدماتی گیت (git)

گیت (git) یک سیستم کنترل نسخۀ توزیع شده، متن‌باز و رایگان ...

سید ایوب کوکبی بازدید 873