جدیدترین عناوین

آموزش گیت – قسمت اول

گیت (git) دنیای بزرگی است و تسلط به تمام مباحث آن ...

سید ایوب کوکبی بازدید 567

آشنایی با گیت (git) – بخش دوم

به لحاظ فنی، اغلب شرکت‌ها و پروژه‌های متن‌باز از یک سیستم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 361

آشنایی با گیت (git) – بخش اول

گیت (git) ابزار بسیار محبوبی است ولی ممکن است برای افراد ...

سید ایوب کوکبی بازدید 1,007

راهنمای مقدماتی گیت (git)

گیت (git) یک سیستم کنترل نسخۀ توزیع شده، متن‌باز و رایگان ...

سید ایوب کوکبی بازدید 871