جدیدترین عناوین

آشنایی با گیت (git) – بخش دوم

به لحاظ فنی، اغلب شرکت‌ها و پروژه‌های متن‌باز از یک سیستم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 360

آشنایی با گیت (git) – بخش اول

گیت (git) ابزار بسیار محبوبی است ولی ممکن است برای افراد ...

سید ایوب کوکبی بازدید 1,007

راهنمای مقدماتی گیت (git)

گیت (git) یک سیستم کنترل نسخۀ توزیع شده، متن‌باز و رایگان ...

سید ایوب کوکبی بازدید 871