جدیدترین عناوین

آموزش زبان کاتلین – درس ۲۸ (اشیاء Companion)

قبل از توضیح اشیاء Companion در کاتلین به مثالی از نحوه ...

سید ایوب کوکبی بازدید 623

آموزش زبان کاتلین – درس ۲۷ (Object Declarations و Object Expression)

Object Decleration در کاتلین سینگلتون (Singleton) یک الگوی شی‌گرا است که در ...

سید ایوب کوکبی بازدید 712

آموزش زبان کاتلین – درس ۲۶ (Sealed Class)

از کلاس‌های Sealed زمانی استفاده می‌شود که هنگام ساخت زیرکلاس تنها ...

سید ایوب کوکبی بازدید 922

آموزش زبان کاتلین – درس ۲۳ (اینترفیس)

طبیعتاً منظورم یوزر اینترفیس یا واسط کاربری نیست. اینترفیس یک موجودیت ...

سید ایوب کوکبی بازدید 699

آموزش زبان کاتلین – درس ۲۲ (کلاس انتزاعی)

همانند جاوا، کاتلین نیز کلیدواژه abstract را برای تعریف کلاس‌های انتزاعی ...

سید ایوب کوکبی بازدید 1,025

آموزش زبان کاتلین – درس ۲۱ (Visibility Modifiers)

Visibility Modifier (اصلاح‌کننده‌های دید) به دسته‌ای از کلمات کلیدی گفته می‌شود ...

سید ایوب کوکبی بازدید 1,021

آموزش زبان کاتلین – درس ۲۰ (ارث‌بری)

ارث‌بری (inheritance) یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌نویسی شی‌گرا است. این ویژگی ...

سید ایوب کوکبی بازدید 840

آموزش زبان کاتلین – درس ۱۹ (Getter و Setter)

قبل از شروع بحث getter و setter شما را ارجاع می‌دهم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 860

آموزش زبان کاتلین – درس ۱۸ (سازنده‌ها)

سازنده متدی است که از آن برای مقداردهی پراپرتی‌های یک کلاس ...

سید ایوب کوکبی بازدید 673