جدیدترین عناوین

آموزش گیت – قسمت دوازدهم (آخر)

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 587

آموزش گیت – قسمت یازدهم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 362

آموزش گیت – قسمت دهم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 525

آموزش گیت – قسمت نهم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 465

آموزش گیت – قسمت هفتم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 422

آشنایی با گیت (git) – بخش دوم

به لحاظ فنی، اغلب شرکت‌ها و پروژه‌های متن‌باز از یک سیستم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 361

آشنایی با گیت (git) – بخش اول

گیت (git) ابزار بسیار محبوبی است ولی ممکن است برای افراد ...

سید ایوب کوکبی بازدید 1,007

راهنمای مقدماتی گیت (git)

گیت (git) یک سیستم کنترل نسخۀ توزیع شده، متن‌باز و رایگان ...

سید ایوب کوکبی بازدید 871