جدیدترین عناوین

آموزش گیت – قسمت یازدهم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 362

آموزش گیت – قسمت ششم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 389

آموزش گیت – قسمت پنجم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتقسمت چهارم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 384

آموزش گیت – قسمت چهارم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتقسمت سوم آموزش گیتشاخه، انشعاب ...

سید ایوب کوکبی بازدید 348

آموزش گیت – قسمت سوم

قسمت اول آموزش گیتقسمت دوم آموزش گیتبا دستور کامیت، نسخه‌های مختلفی ...

سید ایوب کوکبی بازدید 627

آموزش گیت – قسمت دوم

قسمت اول آموزش گیتمقدماتبعد از آشنایی کلی با سیستم‌های کنترل نسخه، ...

سید ایوب کوکبی بازدید 500

آموزش گیت – قسمت اول

گیت (git) دنیای بزرگی است و تسلط به تمام مباحث آن ...

سید ایوب کوکبی بازدید 567

آشنایی با گیت (git) – بخش دوم

به لحاظ فنی، اغلب شرکت‌ها و پروژه‌های متن‌باز از یک سیستم ...

سید ایوب کوکبی بازدید 361

آشنایی با گیت (git) – بخش اول

گیت (git) ابزار بسیار محبوبی است ولی ممکن است برای افراد ...

سید ایوب کوکبی بازدید 1,008