جدیدترین عناوین

آموزش زبان کاتلین – درس ۱۶ (آرگومان‌های نام‌گذاری شده و پیش‌فرض)

آرگومان‌های پیش‌فرض در کاتلین در کاتلین می‌توان برای پارامترهای تابع مقادیر ...

سید ایوب کوکبی بازدید 251